YPJ Heval Lêgerîn weke navê xwe bû lêgerînvana heqîqeta însanê azad

وصف مختصر لمنشورات قسم الفيديو

22 آذار 2018   05:59


" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>