​​​​​​​‘Birlik ve beraberlik dışında bir seçeneğimiz yok’

Reportaj Summay

​​​​​​​‘Birlik ve beraberlik dışında bir seçeneğimiz yok’
29 Apr 2022   01:45

Türk devletinin, bölgenin huzur ve güvenini bozduğunu söyleyen Suriye Reform Hareketi Başkanı Şukrî Şêxani, bölge halkının kaderinin bir olduğunu bu nedenle birlik ve beraberlik sağlamaktan başka bir yol olmadığını vurguladı.

Genel olarak Ortadoğu bölgesi, Irak, Suriye ve Lübnan, özelde Kürdistan ciddi zorluklar ve tehlikeli bir sürecin ortasındadır.

Başta Türk devleti olmak üzere düşman güçleri bölgeye yönelik saldırılarını artırıp, bölge halkını hedef alarak bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor.

Bu kapsamda Suriye Reform Hareketi (Islah) Başkanı Şükri Şêxani, ANHA’nın sorularını yanıtladı.

Röportaj şu şekilde:

*Ortadoğu genel olarak büyük zorlukların ortasındadır. Her şeyden önce Türk devleti egemenliğini dayatmak ve bölgeyi işgal etmek istiyor. Kürtler, Araplar ve Süryaniler başta olmak üzere bölge halklarının birliği bu planlara nasıl karşılık verebilir?

Her yerde, medeni halkların birlik ve dayanışmasıyla, uygarlık inşa ediliyor.

Gelişen halkların ve medeniyetlerin birlik, beraberlik ve bilinci ile toplumlar ve ülkeler kendi istek ve görüşlerine uygun yüksek bir düzeye ulaşır.

Partilerin, siyasi hareketlerin, demokratik bir şekilde programlanması, planlanması ve hazırlanmasındaki rolü büyüktür. Bölge halklarının birliğinin önemini vurgulamanın yanı sıra sivil toplum kuruluşları da halkların birliği kavramı hakkında toplumsal görüşlerini ifade edebilir.

*Başta Türk devleti olmak üzere bu güçler halkları nasıl parçalıyor?

İran, Türkiye ve Suriye'deki Baas hükümeti gibi devletler, ajanlar ve hainler aracılığıyla bölgesel güvenliği baltalamaya çalışıyor.

Başlangıçta, halkları arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkardılar. Ardından halkları birbirinden uzaklaştırdılar. Bu konuda pek çok örnek verebiliriz; Türk devleti, İran ve Suriye rejiminin kendi aralarında ve genelde bölge halkları arasında büyük çatışmalar olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla bölge halkları için kaderleri paylaşıldığı sürece birlik ve beraberlikten başka yol yoktur.

*Bu bileşenler birliği nasıl inşa edebilir ve bunlarda hangi adımlar gereklidir?

Bölge halkının her bileşeninde aydınlar, politikacılar, yazarlar, gazeteciler ve önde gelen politikacılar var. Onlar aracılığıyla insanlar adımları tanımlayabilir. Siyasi, kültürel ve ulusal bilinç düzeyini yükseltmek bu bireylerin görevidir. Halkın birliğini sağlamanın yanı sıra her türlü saldırıya dayanabilecek bir yönetim olarak halkın bütünlüğünü sağlamak için birçok önemli görev omuzlarına düşüyor.

*Genel olarak bölgedeki Kürtler, Araplar ve Asuriler, özelde Suriye birleşirse sonuçları ne olur?

Büyüklerimiz, politikacılar ve aydınlar daha önce "Birlikte güç vardır" demişlerdi. Bütün dünya güçlüye saygı duyar, haklı da olsa zayıf olduğunda saygı göstermez. Onu destekleyecek ve koruyacak güç olmadıkça hakta hiçbir fayda yoktur. Zorla alınan, zorla alınmazsa geri gelmez. Önder Abdullah Öcalan’ın çağrıda bulunduğu demokratik ulus ve halkların kardeşliği, takip etmemiz gereken güzel bir örnektir.

Gerçekten de demokratik ulus ve halkların kardeşliği sadece Kürtler ve onların birliği için değil, tüm bileşenler için ortaya konulmuş fikirlerdir.

Tarihte bu projeye yakın örnekler var. Sasani İmparatorluğu’nda onun şemsiyesi altında yaşayan tüm halklar bağımsızlığa sahipti. Demokratik ulus ya da halkların kardeşliği, bütünleşmenin geleceğinin projesi olduğundan, zaman içinde yeryüzünde yer alabilir ve siyasi olandan önce entelektüel ve sosyal geriliğimize girebilir.

(rr)

ANHA