​​​​​​​‘Teröre karşı savunmanın yolu PKK’ye destek vermektir’

Reportaj Summay

​​​​​​​‘Teröre karşı savunmanın yolu PKK’ye destek vermektir’
12 Feb 2022   07:10

PKK’nin ‘terör listesinden’ çıkarılmasının herkesin çıkarı olduğunu söyleyen yazar Mihemed Îsa, “Teröre karşı mücadelenin yegane yolu PKK’ye destek vermektir” dedi.

Aydınlar, yazarlar ve dünya halklarının Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) adının "terör listesinden" çıkarılması çağrıları devam ediyor.

Uluslararası Kürtler İçin Adalet girişiminin başlattığı kampanya, 13 Aralık'ta Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) ABD ve Avrupa Konseyi'ndeki 'terör örgütleri' listesinden çıkarılması için başlatıldı. 30 ülkeden binden fazla ünlü, kampanyaya damgasını vurdu ve öncülük ediyor. Ayrıca çok sayıda parlamenter, akademisyen, film yapımcısı, siyasi lider, yazar ve aktivist var. Girişim aynı amaçla Başûrê Kurdistan'da başlatıldı.

Suriyeli siyasi yazar Mihemed İsa, konuya ilişin verdiği röportajda, PKK'nin "terör listesine" alınmasının nedenlerini, partinin listeden çıkarılması için yapılan çalışmaları ve çabaları ve partiyi listeden çıkarma kampanyası hakkındaki görüşlerini anlattı.

Röportajın tamamı şu şekilde:

*Dünya güçlerinin anlaşmalarıyla hakları çiğnenmiş olan ezilen halklar için mücadele eden PKK'nin "terör listesine" eklenmesinin gerekçeleri nelerdir?

Uluslararası anlaşmaların halkların kendi kaderini tayin etme ve kendi bağımsız devletlerini kurma hakkını güvence altına aldığı bir dönemde, genel olarak Kürt halkının ve özel olarak Kürdistan Özgürlük Hareketi'nin davası tarihsel olarak ihmal edilmiş ve baskı altına alınmıştır. Fransız Devrimi'nden komünist devrime kadar halk hareketleri ve onların yeni demokratik devrimleri bu hakları güçlendirdi. Kürt halkı ve aktif gücü bu haktan mahrum bırakılmakta ve bunun sonucunda kültürel kimliğini kaybetmek zorunda kalmaktadır. Kürt halkının dilini konuşması hatta tarihini bilmesi bile yasaklanmış durumda.

PKK böyle bir atmosferde, özellikle Türkiye'de kuruldu ve zaten orada en büyük Kürt nüfusa sahip, ama asıl önemli olan Türk devletinin NATO'daki varlığı ve Sovyetler Birliği'nin güney sınırıydı. Böyle durumlarda bile Kapitalist Avrupa devletleri Türkiye'nin müttefiki olmakta ve Kürt halkını mücadele ve kurtuluş haklarından yoksun bırakmaktadır. PKK, Kürt halkının mücadelesinin temsilcisi olduğu, yani Öcalan'ın ünlü özgür halk kardeşliği sloganı Kürt devletinin ve devletlerin yerel İslamcıların baş düşmanı olduğu için "terör listesine" alındı.

*PKK hiçbir zaman ‘terör’ eylemi yapmamış, aksine tüm bileşenlerinin insani değerlerini savunmuş, özgürlük için, özellikle kadınların kurtuluşu için mücadele etmiş, bir yandan da terörle mücadelede rol oynamıştır. DAİŞ’le mücadelede önemli bir rol oynayan partinin bu mücadelesi adının "terör listesinden" çıkarılması için sizce yeterli değil mi?

PKK'yi "terör listesine" eklemek yeni bir şey değil, Soğuk Savaş günlerine kadar gidiyor. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, dünya devriminin güçlerine ve özellikle komünistlere karşı Batı Koalisyonu'na katılması karşılığında bunu Türkiye'ye hediye etti. Soğuk savaş dönemi Sosyalizm ve Kapitalizm arasındaki savaşla biliniyordu. Bunun mevcut anlaşmaların yanı sıra siyasi anlaşmalarının doğası ve sınırlarının çizilmesi üzerinde etkisi oldu. Onlara göre PKK bağımsız bir güç değil, Batı’ya muhalif bir güç olarak görülüyordu ve Dünya Özgürlük Hareketi'nin bir parçasıydı. Bugün Soğuk Savaş'ın sona ermesinden ve sosyalist ya da komünist kampın çöküşünden sonra, uluslararası toplumun yüzleşmelerinin doğası değişti ve teröre karşı savaşla karşı karşıya kaldılar.

Terör ve İslami terör her şeyden önce insanlığın barışını ve istikrarını tehdit etmektedir. Burada uluslararası anlaşmaların gözden geçirilmesi gerekiyor. AB ve ABD başta olmak üzere Çin ve Rusya birliğinin Türkiye ve PKK karşısındaki tutumunun değişmesi zorunludur.

Roller neden değişti? Türkiye, Sovyet düşmanına karşı bir devletten El Nusra ve DAİŞ gibi terör örgütlerinin tehlikeli bir destekçisine dönüştü. PKK'nin önemli bilimsel, modernist fikirleri ve önerileri DAİŞ terörüne karşı başarılı bir rol oynadı.

Sonuç olarak, partinin adının "terör listesinden" çıkarılması tüm insanlığın çıkarınadır, hatta teröre karşı savunma için bile insanlar ana hat olarak seçebilirler.

*13 Aralık 2021'de Uluslararası Kürt Adalet Girişimi de dahil olmak üzere, PKK'nin "terör listesinden" çıkarılması için Kürdistan genelinde ve dünyanın dört bir yanında kapsamlı kampanyalar başlatıldı. Bu girişimleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

PKK’nin ‘terör listesi’nden çıkarılması için yapılan kampanyalar istenilen düzeyde değil. PKK siyasi programlarını ve mücadele planlarını Önder Öcalan’ın felsefesinden alıyor. Ve bu felsefe de önemli değişimleri beraberinde getiriyor. Kapitalist modernite devletlerinin olumsuz etkilerine işaret ediyor ve egemen kapitalist devletlerin ekonomisine dönüşen sosyalist ekonomiyi eleştiriyor. Öcalan’ın felsefesi sadece burada sınırlı kalmıyor topluma ulaşıyor ve burada kadınların çektiği zorlukların nedenini tanıması ve çözüm bulması için jineolojiyi yarattı.

Öcalanizm, insanlığa hizmet ve dönemsel sorunların çözümünde tek durmadı. Aynı zamanda ekoloji davalarına ve ekolojik bir toplumun kurulmasına önem verdi. Bu bağlamda dünyadaki bütün sivil toplum aktivistlerinden bu partinin konusuna bakması, dünya barışının terörden özgürleştirilmesi rolünü üstlenmesine fırsat vermesi ve adaleti sağlaması isteniyor. Bunun için partinin konusuna yeniden bakılması Öcalanizme yeninden bakılması konusundan ayrılamaz. Bu iki çalışma için de büyük bir ilgi ve sorumluluk isteniyor. Çünkü bu iki konu Kürt ulusunu aşıp dünya kamuoyunun konusu oluyor.

*Partinin adı listeden çıkarsa ne gibi değişiklikler getirecek ve şu anda adının "terör listesinden" çıkarılması için neler yapılması gerekiyor?

Partinin adı listeden çıkarsa ve parti ağırlığını kazanırsa dünya kamuoyu nezdinde büyük bir ses getirecektir. Halkların kurtuluşa, adalete ve uygarlığa doğru ilerleme mücadelesini olumlu etkiler.

* Partinin "terör listesinden" çıkarılması için Avrupa Birliği ve ABD'ye çağrınız nedir?

Avrupa Birliği ve ABD'deki tüm aydınları, barış ve istikrar çağrısı yapanları geç kalmamaya ve kampanyaya katılmaya çağırıyoruz.

(rr)

ANHA