Özgür dağlarda 7’nci kongre

Kurdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK), 7’nci kongresi "Jin Jiyan Azadî felsefesiyle Kurdistan'ı özgürleştirelim, demokratik bir ulus inşa edelim" şiarıyla gerçekleştirildi.

Özgür dağlarda 7’nci kongre
27 Apr 2024   10:11
HABER MERKEZİ

PJAK Meclisi, Kurdistan’ın özgür dağlarında, savaş koşullarında yedinci kongrelerini gerçekleştirdiklerini açıkladı. Kongrede yapılan oylamada  Emir Kerimi ve Peyman Viyan’ın yeni eşbaşkanlar olarak seçildiği bildirildi. Kongrede ayrıca “başta kadınlar ve gençler olmak üzere İran halklarının tüm özgürlükçü güçleriyle işbirliğini genişletme” iradesi ortaya konuldu.

PAJK Meclisi’nin kongreye ilişkin açıklaması şöyle:

“Kurdistan Özgür Yaşam Partisi'nin (PJAK) altıncı kongresinden dört yıl sonra partimizin yedinci kongresi özgür dağlarda yapıldı. PJAK, yedinci kongresinde "Jin Jiyan Azadî felsefesiyle Kurdistan'ı özgürleştirelim, demokratik bir ulus inşa edelim" şiarıyla mücadele sürecini ortaya koydu. Tarihin en hassas aşamasında olduğumuz ve ülkemizin her yerinde güçlü bir mücadelenin yaşandığı bir ortamda, halkımız hem kendi varoluşsal hem de kültürel-siyasi kimliğini ve ülkemizin kimliğini resmileştirmek için, bölgenin derin bir krizden geçtiği dönemde, partimiz kongresini gerçekleştirdi.

Partimizin tüm çalışma alanlarından temsilcilerin katılımıyla, kapsamlı bir hazırlık ve tutarlı bir programla gerçekleşen kurultayı, son birkaç yıldır mücadelemizde önemli bir aşama oldu. Kongremiz başta Rêzan, Berxwedan ve Tolhildan yoldaşlar ile Sara ve Arin yoldaşlar olmak üzere tüm şehit yoldaşlarımızı saygıyla anarak, onların mücadele çizgisinde ısrarla gerçekleştirilmiştir.

Kongre, devrimci çizgisinde ısrar ederek, şehit yoldaşların uğruna canlarını feda ettikleri hedeflere ulaşma mücadelesini derinleştirme ve bu hedeflere ulaşmak için birleşik bir programı onaylamaya çalıştı.

Mücadeleyi sürdürme kararlılığı, pratiklerimiz ve çalışmalarımızı değerlendirme ihtiyacı, yeniden yapılanma için eleştiri, özeleştiri ihtiyacı ve bir önceki kongrede seçilen yönetimin görev süresinin dolması, bu karara varmamızın sebepleridir.

KONGRE ZORLU GÜVENLİK KOŞULLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Kongremiz zorlu güvenlik koşullarında, o kadar sert ve düşmanca saldırılar altında yapıldı ki, bu şartlarda normal bir çalışma bekleyemezdik. Altıncı kongrenin üzerinden dört yıl geçti ve bu dört yılda yeniden değerlendirmemiz, gözden geçirmemiz gereken bir mücadele sürecinden geçtik. Geçmişteki eksikliklerimizi, yetersizliklerimizi eleştirmeli, yapıcı tartışmaların sonuçları ışığında mücadelelerimizin geleceğinin yolunu çizmemiz gerekiyordu. Bu nedenler arasında partimizin yönetim yapısının yeniden düzenlenmesi ihtiyacı vardı.

Partimiz PJAK yedinci kongresini işte böylesine hassas bir ortamda gerçekleştirdi. Doğu Kurdistan'daki Kürt halkının özgürlük mücadelesinde tarihi bir adım oldu. Kongrede dünyanın ve bölgenin siyasi durumuna ilişkin detaylı ve doğru değerlendirmelerle politikamızın üçüncü yol ve demokratik çözüm olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca her savaşta ve durumda Kürt halkının varlığı ve çıkarlarının sahiplenilmesi ve korunmasının politikalarımızın en başında yer alması, demokratik çözümde ısrarla birlikte, halkımızın varlığına yönelik tehditler karşısında meşru savunmanın gerekliliği üzerine değerlendirme yapıldı.

Kongremizde, Kurdistan'ın her parçasındaki halkımızın durumu dikkate alınarak, mücadelenin her alanından arkadaşların katılımıyla önceki aşamadaki siyasi durum ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Mevcut hassas ve tehlikeli durum, Kurdistan'ın her parçasındaki halkımızın durumu, Doğu Kurdistan ve İran'daki devrimin durumu, halk güçlerinin durumu ve geleceğimiz masaya yatırıldı. İran rejiminin uygulamaları ve rejime karşı çıkan güçlerin pratikleri ve devrim aşamasının durumu değerlendirildi ve derinleştirildi.

ÖNDER APO’NUN DİRENİŞİ İLHAM KAYNAĞI OLDU

Ayrıca bölgedeki değişim ve dönüşümler ile Önder Apo'nun İmralı Cezaevi'ndeki durumu, inkarcı güçler karşısındaki konumu ve gerçekleştirdiği tarihi direnişle bölge halkının direnişine temel olması, halkların bağımsız bir irade ve özyönetime ulaşması yönündeki çabaları ele alındı.

Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü için mücadelenin gerekliliği ve Kürt halkının durumuyla bağlantısı güçlü argümanlarla anlatıldı ve değerlendirildi. Önder Apo’nun İmralı cezaevi ve işkence merkezindeki ağır tecridi anlatılırken, kendisine yönelik işkence ve saldırılar mevcut siyasi sistemin Kürt meselesine yaklaşımı olarak değerlendirildi. Önderliğimize uygulanan baskılar, Kurdistan'ın her parçasında halkımıza yönelik çok yönlü baskıların göstergesi ve örneğidir. Onun 26 yıllık direnişi faşizme ve totalitarizme karşı direniş olurken, Kurdistan halkımızın ve dünya halklarının mücadelesinin ana ilham kaynağıdır. Bu temelde Kongre, "Önder Apo’nun fiziki özgürlüğü ve Kürt sorununun çözümü" hamlesine güçlü bir iradeyle katılımı temel çalışma planı olarak onayladı.

EKSİKLİKLER AYRINTILI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLDİ

Ayrıca Jin Jiyan Azadî devriminde partimizin konumu ve gerçek bir muhalefet profili ortaya koyma çabaları da değerlendirilerek o dönemdeki eksiklikler ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Halkın, aydınların, destekçilerimizin ve dostlarımızın eleştirileri tartışıldı. Yeni dönem ve yerel ve küresel güçlerin savaşı objektif bir şekilde tartışılmaya çalışılırken, Kürt halkının bu durumdaki rolü üzerinde dikkatle duruldu, üçüncü yol tutumuna vurgu yapıldı. Ayrıca rejimin Kürt halkı ve İran'ın diğer halklarının mücadelesine karşı izlediği politikalar ve hareketimizin karşı karşıya olduğu tehditler de partimizin yedinci kurultayındaki siyasi tartışmaların bir parçasıydı.

Yedinci kongremiz "Jin Jiyan Azadî" isyan ve devrim döneminin ardından yapıldı. Kongrenin en temel tartışmaları Doğu Kurdistan'daki Kürt halkının ve İran'ın diğer halklarının yeni devrimi ve partimizin o dönemdeki pratikleri ve arkadaşlarımızın devrim sürecindeki çalışma biçimleri temelinde gerçekleşti.

Bu temelde dogmatik fikirlerden uzak, geniş bir bakış açısıyla pratiğimizi gözden geçirip eleştirmeye çalıştık, siyasi ve pratik eksikliklerimizi dile getirerek yapıcı bir atmosferde pratiğimizi değerlendirdik. Bu pratiğin olumlu yönleri anlatılmış, eksiklikleri ise açıkça ifade edilmiştir. Kongre tartışmalarında, yeni devrim döneminde halkın kazanımları anlatılarak, kongreye siyaset, örgütlenme ve mücadele alanlarından katılan arkadaşların katılımıyla, çalışma tarzı, halkın örgütlenmesi ve farklı dönemlerdeki eksiklikler daha objektif bir şekilde analiz edildi.

Rejimin bu dönemdeki eylem ve yöntemleri anlatılarak değerlendirilmiş, halkımızın kadın özgürlüğüne dayalı özgür bir yaşam, halkların ortak ve barışçıl yaşamı yönündeki iradesi yinelenerek, mücadelenin yöntemleri konusunda çeşitli öneriler sunulmuştur.

TÜM ÖZGÜRLÜKÇÜ GÜÇLERLE İŞBİRLİĞİ GENİŞLETİLECEK

Parti yönetici ve üyeleri, Jin Jiyan Azadî’nin varoluş felsefesi ve mücadelemizin paradigmasının temeli olduğuna dikkat çekerek Jin Jiyan Azadî devrimine ilişkin köklü bir özeleştiride bulundu. Kongrede oy birliğiyle yeni devrimin zaferinin İran toplumlarının tüm demokratik taleplerinin gerçekleşmesi olacağı belirtildi. Bu bağlamda PJAK, başta kadınlar ve gençler olmak üzere İran halklarının tüm özgürlükçü güçleriyle iş birliğini genişletmeyi başarmak için tüm gücünü kullanacaktır.

Partimizin yedinci kurultayı kadın arkadaşların katılımıyla üst düzeyde gerçekleşti. Partimizin ideolojik-felsefi paradigmasına göre 7.  kongre, kadın özgürlüğünü mücadelenin temeli olarak değerlendirmiş, demokratik toplum inşasında kadın özgürlüğü ve özgür bir topluma ulaşmanın, erkek egemenlikli bakış ve iktidara karşı mücadelenin temel koşulu olduğunu vurgulamıştır.

Gençlik konusu yedinci kongrenin ana konularından biriydi. Genç arkadaşlar da kongreye aktif olarak katıldılar ve kongrede genel olarak genç bir yüz vardı. Gençliğin ve toplumun yeni neslinin sorunları, güç ve yetenekleri değerlendirilerek, partimizin temel görevlerinden birinin gençliğin potansiyelini korumak ve onu başarıya ulaştırabilmek olduğu belirtildi.

KARARLAR

Gençler özgür yaşam hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini gösterdiler ve bu gençlik ruhuyla mücadele etmek için güçlü bir argümandır. Bu bağlamda kongrede bazı kararlar alındı.

-PJAK'ın yedinci kongresinde Doğu Kurdistan ve İran’daki kriz durumu, rejimin bu bölgedeki kötü politikaları hakkında detaylı bir değerlendirme ve tartışma yapılarak, bu politikaların İran’daki tüm halkların varlığına karşı ciddi bir tehdit oluşturduğu tespiti yapıldı.

-Kongre, İran rejiminin çevre karşıtı politikalarına karşı ekolojik mücadele için tüm ekolojik hareketler ve çevre aktivistleriyle kapsamlı işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu, ekolojik kültürün ve çevreyle uyumlu bireysel ve kolektif yaşamın geliştirilmesinin teşvik edilmesinin gerekliliğini belirtti. Genel kanaat, bu konuda mücadelenin diğer boyutlarını beklemememiz, partimizin ve üyelerinin yaşam ve mücadele program ve planlarının en üstünde yer alması gerektiği yönünde oldu.

-Kongrede parti eşbaşkanlığının çalışma raporu da tartışılarak eleştirildi ve kongre belgeleri çerçevesinde temsilcilerinin düştükleri notlarla onaylandı. Kongremizde, yaşanan tartışmalar ve raporlarda çıkan sonuçlar dikkate alınarak, mücadeleyi ilerletmek amacıyla, kongre öncesinde ve kongre sırasında farklı çalışma alanlarından gelen öneriler çerçevesinde çeşitli öneri-kararlar sunuldu. Bunlar kongre kararları ve önümüzdeki dönemin çalışma programı haline geldi.

YENİ EŞBAŞKANLAR

Partimizin eş genel başkanlığı çalışmalarının sona ermesi nedeniyle, kongrede hazır bulunan temsilciler, doğrudan ve şeffaf bir oylamayla Emir Kerimi ve Peyman Viyan arkadaşları yeni eşbaşkanlar olarak seçti, eski eşbaşkanlara çalışmaları ve mücadelesinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Ayrı bir oylamada parti meclisi seçimi yapılarak meclisin yedek üyeleri belirlendi. Kongre, şehitler çizgisine ve Jin Jiyan Azadî devrimine bağlılığa yakışır bir atmosferde gerçekleşti ve başarıyla sona erdi.

Yakın gelecekte kongremiz ve içeriği hakkında daha detaylı bilgiler halkımıza ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Yaşasın özgürlükçü ve demokratik mücadele

Özgür bir Kurdistan, demokratik ve federal bir İran için

JIN JIYAN AZADΔ