Mısırlı araştırmacı Kürt sorunu üzerine tez yazdı

Mısırlı araştırmacı Norhan Ehmed Qetfat, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Kürtlere yönelik devreye sokulan komploya ilişkin hazırladığı tezle master yaptı.

Mısırlı araştırmacı Kürt sorunu üzerine tez yazdı
7 Aralık 2023   10:53
HABER MERKEZİ

Mısırlı araştırmacı Norhan Ehmed Qetfat, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kürt meselesini, o savaştaki Kürtlere vaat edilen komploların nasıl Kürt halkına karşı uluslararası bir komploya dönüştüğünü ve 4'e bölündüğünü anlatan bir tez hazırladı. 

Norhan tezinde 1878'den 1919'a kadar Kürt sorununa, Osmanlı padişahı Abdülhamid El Sani'nin Kürtlere karşı politikasına değindi ve padişahın oluşturduğu Hamidiye alaylarına yer verdi. Tezde Birinci Dünya Savaşı'nda Kürt meselesine geniş yer verildi.

Tezin ilk bölümünde Norhan, Mondros ateşkesinin Versay toplantısının sonuna kadar uzatılması, Kürt kimliği, Kürt sorununun ortaya çıkışı ve Versay’daki çözüm ve ertelemelerle ilgili daha fazla konuşulmasına odaklandı.

İkinci bölümde San Remo toplantısının yapılmasından Kahire toplantısına kadar Kürt sorununun o dönemdeki gelişimi, San Remo toplantısının sonuçları, Kahire toplantısı ve yaşananların etkileri ele alınıyor. Uluslararası davanın akıbeti ve buna ilişkin uluslararası kararlarla ilgili yapılan iki toplantılara yer verilen tezde, tartışmalar yürütüldü.

Üçüncü bölümde, Sevr toplantısından Lozan'a kadar Kürt sorununun en kritik dönemini değerlendirildi.

Norhan, Fransa ve İngiltere'nin Birinci Dünya Savaşı'nda Kürtlere özerk bir yönetim kurma sözü verdiğini, San Remo toplantısında İngiltere'nin Kürtlerin ve Süryanilerin bağımsızlıklarını kazanmalarına yardımcı olmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Norhan, Sevr toplantısının Kürt halkı ve Kürt sorunu tarihi açısından çok önemli olduğunu, çünkü bu toplantının Kürtler için özerk bir yönetim tanımladığını ve Kürt halkının kendi kaderini belirleyip sürece girebileceği bir mekanizma kurduğunu belirtti.

(rr)