22 parti ve örgütler seçim ittifakını kurdu

22 parti ve örgüt, belediye seçimlerine katılmak için “Özgürlük için Halklar ve Kadınlar İttifakını” kurduğunu ilan etti.

22 parti ve örgütler seçim ittifakını kurdu
20 May 2024   23:08
HESEKÊ

22 siyasi parti ve örgüt ile kadın hareketinin temsilcileri, Hesekê’deki PYD binasında düzenledikleri basın toplantısında, 11 Haziran’daki belediye seçimlerine katılmak amacıyla "Özgürlük için Halklar ve Kadınlar İttifakı" adıyla bir ittifak kurduklarını duyurdu. 

Açıklamaların Kürtçe, Arapça ve Süryanicesi Suriye’nin Geleceği Partisi Eş Başkanı Ebid Hamid El Mihbaş, Kongra Star Sözcüsü Rîhan Loqo ve Sofya Yûsif tarafından yapıldı.

“Geçtiğimiz yılın sonunda Kuzey ve Doğu Suriye’de Demokratik Özerk Yönetimi Toplumsal Sözleşmesi’nin açıklanmasının ardından, belediye kanunu ve buna bağlı seçim ve irade kanunları dahil olmak üzere Halkların Demokratik Meclisi kanunları ile Kuzey ve Doğu Suriye İdari Bölgeler Kanunu çıkarıldı. Biz partiler, örgütler ve kadın hareketleri olarak Kuzey ve Doğu Suriye’nin 7 kantonunda 11 Haziran’da yapılacak belediye seçimleri için bu ortak açıklamaya imza attık. Özgür irademizle içinde bulunduğumuz, ülkemiz ve Suriye’deki bölgemizin dört bir yanında yaşanan bu hassas sürecin mahiyetinin farkında olarak Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Toplumsal Sözleşmesi’nin tarihi bir ses getirdiğini duyuruyoruz” ifadeleriyle başlayan açıklamada;

Demokratik sistemin, halkımızın bölgesel ve Özerk Yönetim’in gelişmesi, toplumsal değerlerin ve komünal yaşamın gelişmesiyle bütünleşen belediyeler için bir adım ileri gidiyoruz. Seçimlerde Toplumsal Sözleşme'nin temel değer ve ilkelerini rehber ve model olarak kullanacak, demokratik siyaseti demokratik zihniyetin güçlendirilmesi temelinde temellendirecek demokratik belediyeler olacağız.

Bu da her türlü otoriter, merkeziyetçi ve ataerkil zihniyete karşı olan belediyeler aracılığıyla yapılabilir. Ayrıca toplumun özgürlüğü, demokratik değişim, eş başkanlık sisteminin geliştirilmesi kadının gerçek rolü, öncülüğü ve mücadelesiyle mümkündür.

Siyasi partiler, kadın örgütleri ve hareketleri olarak, tüm Kürtler, Araplar, Süryaniler, Asuriler ve Ermeniler ile birlikte sorumluluk ve görev bilinciyle haklarımızı bildiriyoruz. Bu da birlikte seçime katılarak seçim sürecine ilişkin farkındalığı yöneterek ortaya çıkmaktadır.

Başarıya ulaşması ve seçim sürecinin demokratik içeriğinin güçlendirilmesi için ortak bir şekilde çalışacağız.

İttifakımız, kadınların öncülüğünde özgür, demokratik ve ekolojik bir toplumu inşa etme, Özerk Yönetim ve toplumsal ekonomiyi ileriye götürecek ileri hizmet olanaklarını güçlendirecektir. Tüm zorluklara rağmen sağlam bir çevre inşa edeceğiz.

Demokratik Özerk Yönetim’in başarısı ve gelişmesi, Kuzey ve Doğu Suriye’de güvenlik ve istikrarın sağlanması için ittifakımızın (Özgürlük için Halklar ve Kadınlar İttifakı) seçim programını açıklıyoruz” denildi.

İttifakın seçim programı maddeleri ise şu şekilde sıralandı:

1- Halkın taleplerini karşılayan, idari ve ekonomik olarak belediyelerin gelişmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

2- 2- Zorlukları ve engelleri aşabilen belediyeler inşa ederek, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için çalışılmalı.

3- Hizmet eksikliği olan bölgelere yönelik radikal çözümler geliştirilmeli, bunlara acil çözümler bulmak için çalışılmalı.

4- Belediye diplomasisi geliştirmek ve Kuzey ve Doğu Suriye belediyeleri ile Suriye'nin tüm bölgeleri, ile dünya arasındaki ilişkilerin genişletilmesi için çalışmalar yapmak gerekiyor. 

5- Şehit, tutsak ve savaş gazilerinin ailelerine yönelik özel bir politika yürüterek, temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürütülmelidir. 

6- Kadın projelerini geliştiren belediyeler oluşturulmalı, Özerk Yönetim alanlarında yürütülen çalışmalara da öncülük etmelidir. 

7- Bölgelerimizi tehdit eden iklim krizine karşı ekolojik ve özel bir strateji geliştirmek gerekiyor. Kuzey ve Doğu Suriye’deki belediyeler ile diğer bölgelerdeki belediyeler arasındaki ilişkileri güçlendirerek, ekolojik bir doğa için çalışmalar yürütülmelidir. 

8- Kamu ve tali yolların kalitesinin iyileştirilmesi için uygun planlamalar geliştirilmelidir.

9- Demokratik komünal bir toplum için ekonomiyi düzeltmek gerekiyor. Özerk Yönetim’in temel görevi olan kooperatifleri güçlendirmek ve geliştirmek için çalışmalar yapmak gerekiyor. 

10- Ekolojiyi koruyacak n alternatif enerjiler için proje ve yatırımları yapmak için çalışılmalı. 

11- Bürokrasiyi ve yurttaşların işlerini engelleyen koşulları azaltıp, halkın günlük işlerini kolaylaştıracak hizmet vermek gerekiyor. 

12- Belediye Meclisi, halkın verdiği sorumluluk ve denetim görevini yerine getirmelidir. Belediyelere gerekli uyarıları yapabilmeli, çalışmaları yürütebilmeli, yolsuzluklarla mücadele edip, gerekli tedbirleri alabilmelidir. 

13- Dilenmeye karşı güçlü bir şekilde mücadele edilmeli. Özellikle de çocukların korunması için çalışmalar yürütülmelidir. Bu konuda oluşan sorunlara karşı da çocuklar için özel eğitim merkezleri oluşturulmalıdır. 

14-Ormanlık alanların genişletilmesi için kampanyalar başlatılmalı ve yeşil alanların sayısı artırılmalıdır. 

15- Model köylerin inşası, kentlerin düzenlenmesi, yatay mimariyi teşvik edilmesi gibi çalışmalar yürütülmelidir. 

16- Belediyeler ile halk arasındaki iletişimi sağlamak gerekiyor. Halkı da karar alma sürecine katılmasını sağlamak gerekiyor. 

17- Hizmet vermek ve hizmet kalitesini artırmak için yatırımları teşvik edilmesi lazım ve bu konuda gerekli çalışmalar yürütülmelidir.

İttifakın programını imzalayan parti ve örgütler şunlar:

-Demokratik Birlik Partisi (PYD).

-Kongra Star.

-Suriye’nin Geleceği Partisi.

-Zenûbiya Kadın Topluluğu.

-Suriye Kürt Demokrat Partisi (parti).

-Suriye Kürt Demokrasi Partisi.

-Muhafazakar Parti.

-Süryani Birlik Partisi.

-Suriye Kürt Sol Partisi.

-Suriye Devrimci Sol Partisi.

-Arap Ulusal İktidarı.

-Suriye Demokratik ve Modern Partisi.

-Demokratik Asuri Partisi.

- Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye.

-Kürdistan Demokratik Değişim Partisi.

-Kürdistan Demokratik Barış Partisi.

-Rojavayê Kürdistan-Kürdistan Demokrat Partisi.

-Suriye Êzidîler Birliği.

-Ermeni Toplumu.

-Sivil Adalet Hareketi.

-Kürdistan Ulusal Miting Partisi.

-Suriye Demokratik Ulusal İttifak Partisi.

Bu ittifakta yukarıda belirttiğimiz hedefler doğrultusunda tüm gücümüzü ortaya koyacağımıza vurguluyoruz. Demokratik belediyelerin gelişmesi ve halkımıza gerçek hizmetlerin sunulması için her türlü çabayla direneceğiz”

(ma-df)