Nûn İnisiyatifi Avrupa Parlamentosu ve CPT’yi ziyaret edecek

Reportaj Summay

Nûn İnisiyatifi Avrupa Parlamentosu ve CPT’yi ziyaret edecek
12 OCAK 2023   01:58

Önder Abdullah Öcalan’ın Özgürlüğü için Nûn İnisiyatifi Koordinatörü ve Sözcüsü Sewsen Şoman, Önder Abdullah Öcalan’ın durumunun açıklanması için Ocak ayında Avrupa Parlamentosu ve CPT’yi ziyaret edeceklerini duyurdu.

Önder Abdullah Öcalan, 24 yıldır İmralı Zindanı’nda ağır tecrit altında mücadele ediyor. Önder Öcalan’ın sağlık durumunun açıklanması yönündeki çağrılara rağmen işgalci Türk devleti ihlallerine sürdürerek ailesi ve avukatlarıyla görüşmesini engelliyor.

Önder Abdullah Öcalan’ın Özgürlüğü için Nûn İnisiyatifi Koordinatörü ve Sözcüsü Sewsem Şoman, işgalci Türk devletinin Önder Öcalan’a yönelik politikaları ve CPT’in tutumuyla ilgili ANHA’ya konuştu. Sewsen Şoman, “Asrın Hukuk Bürosu, Önder Öcalan’ın görüşmeye katılmadığını açıkladığı halde, CPT nasıl olur da Önder Öcalan’ın durumu hakkında nasıl objektif bir rapor hazırlayabilir?” diye sordu.

Röportaj şöyle:

Önder Öcalan’ın sağlık durumunun netleştirilmesi için birçok çağrının ardından bir CPT heyeti, cezaevlerinin durumunu görmek için 20-29 Eylül tarihlerinde işgalci Türk devletinin cezaevlerini ve İmralı Zindanı’nı ziyaret etti. CPT, Mart 2023’te cezaevlerinin durumuna ilişkin bir rapor hazırlayacağını duyurdu. 29 Kasım 2022’de Asrın Hukuk Bürosu, Önder Öcalan’ın toplantıya katılmadığını yaptığı açıklamayla duyurdu. Bu tutumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Mevcut dünya siyasetinde Uluslararası Komplo yeni değil. Büyük güçler egemenler ve ikili politikalar izliyorlar. CPT’nin son tutumu, gelecek Mart ayında yayınlanacak olan raporunun güvenilirliği ve netliği hakkında birçok soruyu gündeme getiriyor. Önder Abdullah Öcalan’ın görüşmeyi reddettiği bir insani komite nasıl objektif bir rapor hazırlayabilir? Açıklamanın tersine komite, cezaevini ziyaret ettiğini Önder Abdullah Öcalan ve arkadaşlarıyla görüştüğünü iddia etti. İnsani ve yasal sorumluluğun yerine getirilmemesi şu soruyu önümüze getiriyor; bu komitenin ihlalleri acaba neyin hazırlığıdır? Komite, bir insan hakları koruyan bir taraf olarak bu ihlallere karşı herhangi bir işlem yaptı mı? Cevap açıktır. Belki bu yüzden Önder Öcalan komiteyle görüşmeyi reddetmiştir. Çünkü bu tutum, insan hakları yasalarını ihlal eden devletleri buna uymaya zorlayamayan uluslararası toplumun meşru olmadığını gösteriyor. Görüşmenin reddedilmesi, uluslararası komplonun reddi yönünde bir açıklama bile yapmadılar.

Farklı eylemler düzenlenmesine ve açıklamalar yapılmasına rağmen ilgili tarafların bu olayın açıklanmasına ilişkin bir tutum göstermedi. Başta CPT olmak üzere bu tarafların sessizliğinin nedeni nedir? Önder Öcalan davasına yönelik görevlerini neden yerine getirmiyorlar? Bu ihlalin açık olduğunu hatırlattık ve bunda şüphe olmadığını belirtmişti. Sessiz kalma tehlikesi, karışıklık ve ihlal tehlikesinden daha az değildir. Bu, komitenin halkın güvenini kaybetmesine yetiyor. Bu komiteler insan haklarını koruması gerekiyor. Burada CPT’ye sorabiliriz; bu hedefe ulaşılmazsa, bu tür komitelerin faydası nedir? Ne ölçüde güvenilir? Büyük güçlerin çıkarlarıyla bağlantısının düzeyi nedir?

Önder Öcalan’ın davasını uluslararası alana taşımak için inisiyatifinizin neler yaptı ve şu andaki çalışmalarının düzeyi nedir?

Beyrut’ta kurulmuş bir kadın inisiyatifi olarak, bu amaç için ciddi ve yasal adımlar atıyoruz. Diğer Arap inisiyatifleriyle birlikte, Önder Öcalan’ın durumunu ve kendisine yönelik ihlalleri görüşmek için Ocak ayında Avrupa Parlamentosu’nu ziyaret edeceğiz. Önder Öcalan'ın durumunu netleştirmek, İmralı Zindanı’nda yaşananlara dair net bir açıklama yapması için CPT'yi ziyaret edeceğiz. Meşru mücadelemizin ilk çalışmalarından olan iki adım atacağız. Bununla sınırlı olmayacak. Bu feryadımızın sesini tüm karar merkezlerine ve uluslararası alana taşıyarak bu tutuklamanın hukuksuzluklarına dikkat çekeceğiz.

Bu konu hakkında dünyadaki  kadın siyasetçi, aydın ve hukukçulara ulaştınız mı, görüşlere nasıldı? Önder Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğünün sağlanması için ne gerekiyor?

Evet, doğrudur, inisiyatif genişleyerek büyüyor, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden birçok kadın inisiyatife katıldı. Lübnan, Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin, Libya, Fas, Yemen ve birçok devlette kadın siyasetçi ve hukukçu yer alıyor. Bu davaya inandılar ve Nûn adı altında bu fikrin etrafından toplandılar. Arap ülkelerinin tüm kadınları bu fikri olumlu değerlendi ve sadece Kürtleri değil, tüm Ortadoğu bölgesini kurtaracak bir fikir olarak gördü. Kürtlerin özgürlüğüne ve onuruna inanan tüm özgürlükçü insanları ve uluslararası bir fikirdir.

Nûn İnisiyatifi olarak, yen yılda Önder Öcalan’ın davasını takip etme planlarınız nelerdir?

Nûn İnisiyatifi, kuruluşundan itibaren Önder Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü için sesini yükseltmeye çalışıyor. Üyelere yönelik paneller ve girişimin faaliyetlerinin değerlendirildiği düzenli toplantılar düzenleyerek Önder Öcalan’ın fikirlerini yaymaya ve dünya kamuoyuna ulaştırmaya çalışıyoruz. Ayrıca komplonun yıldönümünde özel atölyeler düzenliyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi Avrupa Parlamentosu'nu ziyaret edeceğiz. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın tüm ülkelerinden kadınların katılımıyla bir kongre düzenlemeye çalışıyoruz. Ayrıca sosyal medyada duyurular yapıp, Önder Abdullah Öcalan'ın fikirlerini yayacağız.

ÖNDER ABDULLAH ÖCALAN İÇİN NÛN İNİSİYATİFİ

Nûn İnisiyatifi, Önder Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü için çalışan bir kadın inisiyatifidir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden bir grup kadın aktivist ve hukukçudan oluşuyor. Kuruluşunu 4 Haziran 2022 tarihinde resmi olarak duyurdu. Amacı Önder Öcalan’ın fikirlerini tanıtmak ve yaymaktır. Önder Öcalan'ın davasına sessiz kalmamaları için uluslararası hukuk, siyasi örgüt, kurum ve partilere baskı yapan faaliyetler yürütüyor.

 (df)

ANHA